Hem Om oss Referenser Våra kunder Aktuellt Kontakta oss

Verksamheten är främst inriktad på detaljplanering och innefattar alla skeden i byggprocessen, från idéskiss till färdig bygghandling.

Företagets filosofi är att vidareutveckla och förädla de kunskaper som förvärvats genom åren och anlita utomstående proffs vid behov, främst arkitekter och markanknutna konsulter ex vägprojektörer.

Inriktning
utemiljö/markprojektering
idékoncept
bevarande/byggnadsvård/restaurering
utredningar/programarbete

Vill ni komma i kontakt med oss, klicka här