Hem Om oss Referenser Våra kunder Aktuellt Kontakta oss

Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor etablerades 1990. Kontoret är beläget i Bromma, Stockholm.

Verksamheten är främst inriktad på detaljplanering och innefattar alla skeden i byggprocessen, från idéskiss till färdig bygghandling. Projekten har genom åren varit vägalléer, bostadsområden, parker och villaträdgårdar. Villaträdgårdar är en ytmässigt liten uppgift men en stor och rolig utmaning!

Firmans filosofi är att vidareutveckla och förädla de kunskaper som förvärvats genom åren och anlita utomstående proffs vid behov, främst arkitekter och markanknutna konsulter ex vägprojektörer. Ledstjärnan i företaget är att tillsammans med uppdragsgivaren utveckla en fullgod produkt, där estetik och funktion ingått en skön förening.